ConvaTec Academy

ConvaTec Academy

ConvaTec Academy je ucelený víceúrovňový systém vzdělávání zajišťující kromě vysoké odbornosti také postupnou návaznost specializovaných kurzů na „základní kámen“ znalostí získaných v základní úrovni školení.

Společnost ConvaTec Česká republika spol. s r.o. má dlouholetou zkušenost se vzděláváním zdravotních sester pečujících o pacienty se stomií a chronickými ranami.

ConvaTec působí na českém trhu od roku 1991. Od počátku připisujeme předávání znalostí a zkušeností zdravotním sestrám klíčový význam. Vzdělávání chápeme jako přirozený projev naší odpovědnosti vůči zákazníkům. Zahrnuje mnoho témat: přehled dostupných zdravotnických prostředků a jejich použití při ošetřování stomií nebo další nadstavbové kurzy z oblasti sociálních dovedností a psychologie ve vztahu k nemocným.

Zárukou naplnění této vize je především velmi úzká spolupráce s významnými fakultními nemocnicemi s dlouholetou tradicí podpory vzdělávání v oblasti zdravotnictví – FN Motol Praha a FNsP Ostrava-Poruba. Odborné zkušenosti z jejich práce i aktivit školicích center vnášejí kvalitu a nezávislost do systému vzdělávání všech, kteří se chtějí více dozvědět a naučit v rámci ošetřování pacientů se stomií. Známkou vysoké úrovně poskytovaných znalostí je i záštita Koloproktologické sekce České chirurgické společnosti J. E. Purkyně. Jednotlivé tematické kurzy jsou ohodnoceny Českou asociací sester kreditními body.